Úvod
Stavební společnost PETROM STAVBY a.s. se od roku 2003 zabývá kompletními dodávkami staveb včetně zajištění projektové dokumentace a další potřebné administrativy k zakázkám v pozemním stavitelství, vodohospodářských stavbách, stavebních úpravách, zateplování a rekonstrukcích budov, komplexních pracích v rámci údržby bytového fondu, řízení projektů, facility managementu a podpůrné zámečnické výrobě. ReferenceAktuality

Usnesení Valné Hromady

Pátek 23. září

Usnesení valné hromady Více

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝMĚNĚ CENNÝCH PAPÍRŮ

Pátek 23. září

Společnost PETROM STAVBY v souladu s ustanovením § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že: Více