Autorizace

Autorizace

Naše společnost zaměstnává kvalifikované pracovníky s osvědčenou autorizací ČKAIT v oborech:
  • dopravní stavby
  • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  • pozemní stavby