Politika organizace

Politika organizace

Strategickým cílem naší společnosti je:

I.             Být spolehlivým a vyhledávaným partnerem pro zákazníky  v oblasti kompletních dodávek staveb ve všech oborech pozemního stavitelství i v oblasti rekonstrukcí a stavebních úprav občanských a obytných budov včetně panelových domů. Být dodavatelem schopným flexibilně plnit zvyšující se nároky zákazníků na rychlost, komplexnost a kvalitu nabízených služeb včetně dodržování právních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k poskytovaným službám, našemu produktu i ve vztahu k ochraně životního prostředí a identifikovaným nebezpečím v oblasti BOZP.
 
II.            Současně chceme i nadále zvyšovat svůj podíl na trhu a stát se v rámci regionu významným dodavatelem staveb a stavebních činností, který je známý svou péčí o kvalitu, kladným přístupem k prevenci znečišťování životního prostředí, prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví. Při řízení zdrojů pro to dbáme na jejich rozvoj, zejména neustále zvyšujeme odbornou způsobilost našich zaměstnanců.
 
III.          Budovat a stabilní firmu schopnou dalšího růstu v prostředí zvyšující se konkurence, založenou na dobrém podnikatelském záměru a schopných lidech pracujících v jasně definované, ale přitom pružné organizační struktuře, lidech schopných učit se novým metodám, využívat daných procesů a pracovat samostatně při plnění definovaných cílů, lidech pracujících dle principů týmové spolupráce, spoluzodpovědnosti, tvořivosti a výkonnosti.
 
IV.         Námi stanovené požadavky na integrovaný systém řízení naší společnosti jsou a budou plněny, jejich vhodnost a účelnost pravidelně přezkoumáváme a vyhodnocujeme tak, aby se náš systém řízení neustále zlepšoval a byl tak v naší společnosti vhodným nástrojem pro dosažení stanovených strategických cílů.
 
 
Tato politika je sdělována všem osobám, které pro nás pracují, případně pracují z našeho pověření, je jimi pochopena a je dostupná veřejnosti prostřednictvím webových stránek společnosti.
 
 
Červenec 2016                                                                                                   Představenstvo
                                                                                                                             PETROM STAVBY, a.s.