Politika organizace

Politika organizace

Strategickým cílem naší společnosti je:

I.          Stát se spolehlivým a vyhledávaným partnerem svých zákazníků v oblasti kompletních dodávek staveb ve všech oborech pozemního stavitelství a v oblasti rekonstrukcí a stavebních úprav občanských a obytných budov včetně panelových domů, dodavatelem schopným flexibilně plnit zvyšující se nároky zákazníků na rychlost, komplexnost a kvalitu nabízených služeb včetně dodržování  právních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k našemu produktu i ve vztahu k ochraně životního prostředí a identifikovaným nebezpečím v oblasti BOZP.. 

 

II.        Současně chceme i nadále zvyšovat svůj podíl na trhu a  stát se v rámci našeho regionu významným dodavatelem staveb a stavebních činností známým svým kladným přístupem k prevenci znečišťování životního prostředí a prevenci vzniku úrazů  a poškození zdraví, k tomu vytváříme a poskytujeme patřičné zdroje, zejména neustále zvyšujeme odbornou způsobilost našich zaměstnanců. Snažíme se vyhýbat se možným nebezpečím a snižovat rizika v oblasti podnikání, environmentu a BOZP .K tomu zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky a zavazujeme se toto projednávat s pracovníky a jejich zástupci a tím zajistit jejich spoluúčast.

 

III.      Budovat a stabilní firmu schopnou dalšího růstu v prostředí zvyšující se konkurence, založenou na dobrém podnikatelském záměru a schopných lidech pracujících v jasně definované, ale přitom pružné organizační struktuře, lidech schopných učit se novým metodám, pracovat samostatně při plnění procesů na základě definovaných cílů, lidech pracujících dle principů týmové spolupráce, spoluzodpovědnosti, tvořivosti a výkonnosti.

 

IV.     Námi stanovené požadavky na integrovaný systém řízení naší společnosti jsou a budou plněny, jejich vhodnost a účelnost pravidelně přezkoumáváme a vyhodnocujeme tak, aby náš systém řízení se neustále zlepšoval a poskytoval naší společnosti vhodný nástroj pro dosažení stanovených strategických cílů.

 

 

Tato politika je sdělována všem osobám, které pro nás pracují, případně pracují z našeho pověření, je jimi pochopena a je dostupná veřejnosti prostřednictvím webových stránek společnosti.

 

 

Květen 2019                                                                            Představenstvo

                                                                                              PETROM STAVBY, a.s.