Projekty

Projekty

Naše společnost realizovala a realizuje následující projekty podpořené z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
 
1. Projekt s názvem „Obalovna Topolany“ reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006760. Cílem projektu bylo pořízení nové CN obalovny (výrobní linky), která bude sloužit pro výrobu živičných směsí. Projekt byl úspěšně dokončen. Realizace projektu přinesla společnosti nová pracovní místa a posílení konkurenceschopnosti.
 
2. Projekt s názvem „MECHANIZACE PRO VÝROBU STAVEBNÍCH SMĚSÍ“ reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008193. Cílem projektu bylo pořízení nových technologií - mobilní odrazový drtič, mobilní třídič, nakladač a smykem řízený nakladač pro výrobu stavebních směsí. Projekt byl úspěšně dokončen a společnosti přinesl nová pracovní místa a posílení konkurenceschopnosti.
 
3. Projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti průmyslových objektů v Topolanech“ reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010407. Cílem projektu je podpora snížení energetické náročnosti 2 půmyslových budov v areálu společnosti v Topolanech. Projekt stále probíhá.
 
4. Projekt s názvem „ZÁZEMÍ PRO VÝZKUM KONTROLY JAKOSTI MATERIÁLOVÝCH SLOŽEK ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008930. Cílem projektu je vybudování nové výzkumně inovační kapacity.
 
5. Projekt s názvem „VÝVOJ PRODUKCE ASFALTOVÝCH SMĚSÍ S VYUŽITÍM MAXIMÁLNÍHO PODÍLU RECYKLÁTU“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012521. Cílem projektu je výroba prototypu zařízení provzdušňujícího sušený R-materiál a vytvoření technologického postupu (ověřená technologie), který zaručí výrobu směsí s vysokým podílem recyklátu. Jedná se tedy o vývoj nových technologií prostřednictvím realizace výzkumného projektu.
 
6. Projekt s názvem „Energetické úspory v procesech společnosti PETROM STAVBY, a.s.“ reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013583. Cílem projektu je podpora snížení energetické náročnosti 2 manipulační strojů společnosti PETROM Stavby a.s..