Obalovna

Obalovna

 

Obalovací souprava Benninghoven TBA 3000 + RA 180

 

-        výkon 160 t/h

-        mikroprocesorové řízení výroby

-        násypky studeného předdávkování

-        zásobníky horkého třídění kameniva

-        sušící buben kameniva Benninghoven

-        paralelní sušák dávkování horkého tříděného asfaltového recyklátu

-        násypky pro dávkování tříděného asfaltového recyklátu studenou cestou

-        automatické hlídání teploty vstupních materiálů a hotové asfaltové směsi infračervenými snímači

-        textilní filtry Benninghoven

-        míchací komora pro výrobu směsi, max. množství vyrobené směsi 3t

-        elektronické váhové dávkování asfaltového pojiva

-        elektronické váhové dávkování kameniva, asfaltového recyklátu, mletého vápence

-        automatické dávkování přísad do míchacího zařízení

-        expediční váha

-        zásobníky na asfalt o velikosti 80t každý

-        zastřešené boxy kameniva 

-        Zajištění laboratorní kontroly – SILAB zkušební laboratoř, s.r.o.  

Certifikáty:


ISO 9001
http://www.petromstavby.cz/uploads/articles/files/7a5b3b45a44825b48eb63ad2afbf5424.pdf

Osvědčení o shodě řízení výroby
http://www.petromstavby.cz/uploads/articles/files/05659c09b9681a1edf2d5552555c78e9.pdf