Obalovna

Obalovna

 

Obalovací souprava Benninghoven TBA 3000 + RA 180

 

-        výkon 160 t/h

-        mikroprocesorové řízení výroby

-        násypky studeného předdávkování

-        zásobníky horkého třídění kameniva

-        sušící buben kameniva Benninghoven

-        paralelní sušák dávkování horkého tříděného asfaltového recyklátu

-        násypky pro dávkování tříděného asfaltového recyklátu studenou cestou

-        automatické hlídání teploty vstupních materiálů a hotové asfaltové směsi infračervenými snímači

-        textilní filtry Benninghoven

-        míchací komora pro výrobu směsi, max. množství vyrobené směsi 3t

-        elektronické váhové dávkování asfaltového pojiva

-        elektronické váhové dávkování kameniva, asfaltového recyklátu, mletého vápence

-        automatické dávkování přísad do míchacího zařízení

-        expediční váha

-        zásobníky na asfalt o velikosti 80t každý

-        zastřešené boxy kameniva 

-        Zajištění laboratorní kontroly – SILAB zkušební laboratoř, s.r.o.  

Certifikáty:


ISO 9001
http://www.petromstavby.cz/uploads/articles/files/7a5b3b45a44825b48eb63ad2afbf5424.pdf


Osvědčení o shodě řízení výroby
http://www.petromstavby.cz/uploads/articles/files/05659c09b9681a1edf2d5552555c78e9.pdf

Rozhodnutí z dozorového auditu
http://www.petromstavby.cz/uploads/articles/files/4b3f8f6c74417d1c54c27a2d1e20e9f8.pdf

Projekty:

1.
Naše společnost realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012521 s názvem „Vývoj produkce asfaltových směsí s využitím maximálního podílu recyklátu“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
                                             
Cílem projektu je výroba prototypu zařízení provzdušňujícího sušený R-materiál a vytvoření technologického postupu (ověřená technologie), který zaručí výrobu směsí s vysokým podílem recyklátu. Jedná se tedy o vývoj nových technologií prostřednictvím realizace výzkumného projektu.

2.
Naše společnost realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008930 s názvem „Zázemí pro výzkum kontroly jakosti materiálových složek živičných směsí“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
                                             
V rámci projektu dojde k vybudování nové výzkumně inovační kapacity se zaměřením pro výzkum kontroly jakosti materiálových složek živičných směsí.