Laboratoř

Laboratoř

Laboratoř Petrom Stavby ,a.s. vznikla za účelem  výzkumu a vývoje složek živičných směsí. Laboratoř je k dispozici pro výzkum a vývoj v oblasti zkoušek.

Možnost prováděných zkoušek:


Poř. čís.
 
 
Název zkoušky
 
Specifikace metodiky
 
1 Asfaltové směsi – Stanovení obsahu rozpustného pojiva ČSN EN 12697-1
2 Asfaltové směsi – Stanovení zrnitosti ČSN EN 12697-2
3 Asfaltové směsi – Stanovení maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi ČSN EN 12697-5 + Opr. 1 a Opr. 2
4 Asfaltové směsi – Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa ČSN EN 12697-6
5 Asfaltové směsi – Stanovení mezerovitosti ČSN EN 12697-8
6 Asfaltové směsi – Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě ČSN EN 12697-12
7 Asfaltové směsi – Stékavost pojiva, Schellenbergova metoda ČSN EN 12697-18, mimo čl. 4
8 Asfaltové směsi – Zkouška pojíždění kolem ČSN EN 12697-22+A1
9 Asfaltové směsi – Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12697-23
10 Asfaltové směsi – Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN 12697-33+A1
11 Asfaltové směsi – Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles ČSN EN 12697-29
12 Asfaltové směsi – Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem ČSN EN 12697-30
13 Asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou ČSN EN 1426
14 Asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – kroužek a kulička ČSN EN 1427
15 Asfaltová pojiva – Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu ČSN 73 6161
16 Kamenivo – Stanovení zrnitosti ČSN EN 933-1
17 Kamenivo – Stanovení tvaru zrn – Tvarový index ČSN EN 933-4
18 Kamenivo – Stanovení vlhkosti sušením v sušárně ČSN EN 1097-5
 
 
 Možnost prováděného vzorkování:
 
 
Poř. čís.
 
Název postupu vzorkování
 
Specifikace metodiky
 
V1 Odběr vzorků kameniva ČSN EN 932-1
V2 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN 12697-27 (mimo čl. 4.7)
V3 Odběr vzorků asfaltu ČSN EN 58
 Kontaktní osoba:

Miloš Jurčička
jurcicka@petromstavby.cz


 
 

Naše společnost realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008930 s názvem „Zázemí pro výzkum kontroly jakosti materiálových složek živičných směsí“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
                                             
V rámci projektu dojde k vybudování nové výzkumně inovační kapacity se zaměřením pro výzkum kontroly jakosti materiálových složek živičných směsí.