Certifikace

Certifikace

Naše firma je držitelem těchto certifikátů:
QMS - systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
EMS - systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
OHSAS - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008