Dotační program

Dotační program

Pátek 24. březen

Firma PETROM STAVBY, a.s. byla v tomto roce 2017  úspěšná a získala z Evropského fondu pro "Regionální rozvoj" a z Operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" dotaci na projekt " Obalovna Topolany" a dotaci na projekt "Mechanizace pro výrobu stavebních směsí".

V rámci projektů je pořízena nová CN obalovna (výrobní linka), kdy tato mechanizace slouží pro výrobu živičných směsí. Technologie je umístěna v obalovně živičných směsí, kde probíhá výroba asfaltových směsí pro použití na výstavbu a opravy vozovek, parkovišť, chodníků a jiných zpevněných ploch.
Projekt" Mechanizace pro výrobu stavebních směsí" je zaměřen na pořízení technologií pro výrobu stavebních směsí (jedná se o mobilní odrazový drtič, mobilní třídič, nakladač a smykem řízený nakladač).

Realizace obou projektů povede k zásadnímu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a umožní její další růst.

  


V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla naší firmě poskytnuta dotace na realizaci projektu Vzdělávaní zaměstnanců a zaměstnankyň ve společnosti PETROM STAVBY a.s..
Cílem projektu je prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců, popř. získání další kvalifikace v jednotlivých oborech.