Dotační program

Dotační program

Pátek 24. březen

Firma PETROM STAVBY, a.s. byla v tomto roce úspěšná a získala z Evropského fondu pro "Regionální rozvoj" a z Operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" dotaci na projekt " Obalovna Topolany".


V rámci projektu bude pořízena nová CN obalovna (výrobní linka), kdy tato technologie bude sloužit pro výrobu živičných směsí. Technologie bude umístěna v obalovně živičných směsí, kde bude probíhat výroba asfaltových směsí pro použití na výstavbu a opravy vozovek, parkovišť, chodníků a jiných zpevněných ploch.                                    

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla naší firmě poskytnuta dotace na realizaci projektu Vzdělávaní zaměstnanců a zaměstnankyň ve společnosti PETROM STAVBY a.s..
Cílem projektu je prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců, popř. získání další kvalifikace v jednotlivých oborech.