ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ CENNÉHO PAPÍRU NA ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ CENNÉHO PAPÍRU NA ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR

Pátek 23. září

Společnost PETROM STAVBY v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že:

- valná hromada společnosti PETROM STAVBY rozhodla dne 20.9.2016 o přeměně všech 100 ks dosavadních akcií společnosti PETROM STAVBY na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, na zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie);
- lhůta, ve které vlastník cenného papíru (akcie) společnosti PETROM STAVBY cenný papír (akcii) odevzdá, činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Společnost PETROM STAVBY proto vyzývá akcionáře k předání listinných akcií společnosti PETROM STAVBY ve stanovené lhůtě. Listinné akcie mohou být odevzdány v kterýkoli pracovní den od 9:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti PETROM STAVBY nebo v sídle advokátní společnosti Mgr. Jan Blažek, advokát, se sídlem Riegrova 20, 301 00 Plzeň. Vlastník cenného papíru (akcie) sdělí společnosti PETROM STAVBY při jejím odevzdání číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír (akcie) zaevidován;
- plný text rozhodnutí valné hromady společnosti PETROM STAVBY ze dne 20.9.2016 je dostupný na internetové stránce společnosti PETROM STAVBY www.petromstavby.cz.